Permís A1 i A2

Permís A1/A2    389 €

 • Matrícula
 • Tramitació
 • Teòrica Específica + General
 • Taxes DGT (per 2 exàmens) 92,20 €
 • Examen de destresa 39 €
 • Canon pista 25 €
 • Examen de circulació 67,5 €
 • 45 min pràctica de destresa 25 €
 • PACK 5 pràctiques de destresa 120 €
 • 45 min pràctica de circulació 43 €
 • PACK 5 pràctiques de circulació 210 €

Permís A2 (amb 2 anys d’A1)   299 €

 • Matrícula
 • Tramitació
 • Taxes DGT 92,20 €
 • Examen de circulació 67,5 €
 • 45 min pràctica de circulació 43 €
 • PACK 5 pràctiques de circulació 210 €
* Tots els preus amb IVA inclòs.